zvonek rozkladitý – Campanula patula

Doba květu:  květen – září
Výška za květu:  70 cm
Otužilost:  dvouletka
Původ:  Evropa kromě nejsevernějších oblastí

Zajímavosti:  roste na loukách a pastvinách