Vliv postupného sečení na vývoj květnaté louky

Změna podporuje pestrost. Proto doporučujeme na Vaší květnaté louce střídat způsoby hospodaření, anebo ještě lépe, rozdělit louku na několik částí, které budete sekat postupně. Máme již zkušenost z našeho pole. Při shodném způsobu hospodaření po několika letech vznikají podobné květnaté louky, i když jsme vyseli různé luční směsi semen. To potvrzuje, že příroda a způsob hospodaření významně ovlivňují složení květnaté louky. Tím, že louku rozdělíte na několik částí, které postupně sečete v různých termínech, rozložíte její vývoj v průběhu roku. Nejen, že se pak můžeme stále těšit

z rozkvetlých květin, ale především vytvoříme dostatek možností pro život malých i větších obyvatel Vaší louky z rozsáhlé živočišné říše. Menší loučku nedělíme, ale můžeme ji sekat každý rok v trochu jiných termínech.