DEVATERO RAD pro úspěšné zakládání a pěstování květnatých luk

1. Semena přírodních rostlin vyséváme do holé půdy. Luční semena nelze přisévat do hustého trávníku.

2. Směsi semen pravých květnatých luk nemícháme s běžným travním a jetelotravním osivem.

3. Půdu pro výsev louky připravíme jako pro trávník,

ale nehnojíme a nepoužíváme herbicidy.

Příprava půdy na malé ploše – zryjeme rýčem nebo rotavátorem. Zrytou půdu urovnáme hráběmi..

Příprava půdy na větší ploše – zemědělskou technikou. Zoranou nebo zrotavátorovanou půdu urovnáme a najemno připravíme na co nejmělčí hloubku setí.

4. Výsevek semen květnaté louky

Na malé ploše ruční setí – 2 g na 1m2. Aby vám semena vystačila na celou plochu je vhodné si pozemek rozdělit na několik menších částí. Na stejný počet částí se rozdělí i semena. Pokud vám přece jen bude množství semen stále připadat malé, můžete přidat drobné suché piliny, suchý písek, krupici nebo strouhankou. Vysetá semena mělce zahrábneme.

na velké ploše zemědělskou sečkou – 1g na 1m2. Pro osetí větších ploch jsou vhodné zemědělské sečky. Důležité je nastavit výsevek na 9 – 10 kg osiva na 1ha a hloubka výsevu 0,5 – 1 cm. Ruční secí strojky nejsou vhodné, protože bývají méně přesné.

5. Termín výsevu po celý rok, nejvhodnější je jaro a podzim.

6. Louku sekáme běžnou travní sekačkou nebo kosou 4 – 5 cm nad povrchem půdy.

7. První rok po výsevu rostou hlavně kořínky lučních rostlin a nad zemí plevel. Při výšce porostu asi 20 -30 cm.

8. Druhý rok a další roky po výsevu louka kvete. V dalších letech sekáme louku 1- 3 krát ročně (1. seč na konci květu kopretin, 2. v červenci, 3. seč konec srpna až září).

9. Pro motýly a hmyz je vhodné postupné sečení po částech a odklízením posečené hmoty. Případně kousek louky jeden rok vůbec nesekat.