O firmě Planta naturalis

Prvotním popudem pro začátek naší činnosti byla snaha napomoci obnově květnatých luk. Jednou z možností je záchrana stávající, třeba i zanedbané louky. Jenže tam, kde louky vytlačily zemědělské kultury, by proces vzniku louky trval několik desítek let. V dnešní rychlé době je tato cesta trochu zdlouhavá a například do měst by se louka přirozeným šířením semen dostávala dost těžko. Proto jsme chtěli vytvořit směs semen lučních rostlin a tu vysít jako základ budoucí květnaté louky.
K tomu je třeba mít semena lučních rostlin. Rostliny v přírodě poskytují poměrně malé množství semen  a také jedinci jednotlivých druhů se vyskytují většinou rozptýleně po krajině. Semena pro založení květnaté louky bylo tedy třeba získat z pěstování.
První sběry semen lučních rostlin pro založení pěstebních políček z okolí Sobotky a Markvartic byly provedeny v roce 1989. V následujícím roce 1990 jsme začali s prvním ověřovacím pěstováním               v zahradnictví v Sobotce. Rozšiřovaným plochám a zvětšujícímu se množství pěstovaných druhů rostlin bylo třeba věnovat stále více času. Výsledkem bylo založení firmy Planta naturalis 1. května 1993. Hospodařit jsme začínali na 8 hektarech a dnes se pěstují luční rostliny a léčivé byliny na více než 25 ha. Zpočátku jsme pěstovali 50 druhů nejčastěji zastoupených lučních rostlin. Dnes se počet pěstovaných druhů rostlin středoevropské flóry pohybuje okolo 900.
Některé volně rostoucí rostliny jsou vyhledávanými léčivými bylinami. Jejich pěstování tak pomáhá chránit přírodní populace. Součástí naší činnosti je i záchranné pěstování chráněných rostlin.
Okrajově se též věnujem pěstování okrasných rostlin, zejména skalniček.
Pokud si naše pěstování chcete prohlédnout na vlastní oči, dovolujemi si Vás pozvat na Českou květnici, během této akce si můžete prohlédnout naše pěstební plochy sami nebo využít našich komentovaných vyjížděk po polích. Pravidelnou součástí je také výstava aranžovaných lučních květin.

Příjďte pobejt do Markvartic, když kvetou louky!