Porosty pro včely

Květiny a včely patří k sobě. Jenže ne vždy se v okolí včelstev vyskytuje pestré zastoupení květin nebo je třeba pastvu doplnit o další druhy rostlin. Pro tyto záměry jsme sestavili, ve spolupráci se včelaři, směsi semen pro založení jednoletého a vytrvalého porostu pro včely. Jednoleté květiny (zahradní letničky a léčivé bylinky) mají výhodu rychlého vývoje a kvetení do pozdního podzimu. Semena letniček většinou nepřečkají zimu a následující rok je třeba zasít znovu. Trvalky v prvním roce výsevu mnoho nevykvetou. Od druhého roku poskytují pastvu, kterou je možné ovlivnit postupným sečením. Pro včelí pastvu bývá vhodná kombinace obou typů porostů.

Letničky pro včely

0,00  / 1 g