žluťucha lesklá – Thalictrum lucidum

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  80 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  jihovýchodní Evropa a Malá Asie

Zajímavosti: roste na vlhkých až mokrých loukách, květy nemají nektar, ale mají dostatek pylu