žebřice pyrenejská – Libanotis pyrenaica

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  120 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  západní a střední Evropa

Zajímavosti:  vyrůstá na travnatých a křovinatých stráních, skalnatých nebo suťovitých lesních lemech