Zapěstování květnaté louky v 1. roce po zasetí

Porost sečeme ve výšce 5 cm nad povrchem půdy a posečenou hmotu odstraňujeme. Sekat lze jednorázově sekačkou se sběrným košem. Další možností je nejprve posekat porost a posečenou hmotu co nejdříve opatrně shrabat a odstranit.

LOUKY PRO MOTÝLY, jak se o ně starat

  • Sekat jednou do roka.
  • V době vegetace nikdy neposekat plochu celou jednorázově. Sekat v pruzích nebo ponechat neposekané ostrůvky ale vždy tak, aby podíl neposekané části činil 1/3 a ještě lépe 1/2 celkové plochy.
  • Sečení na výšku strniště alespoň 5 cm zvyšuje šanci na přežití hmyzu obecně a urychluje obnovu porostu. Louku sečeme přednostně kosou, je to nejšetrnější. Náhradním způsobem sečení může být tradiční žací lišta nebo bubnová sekačka. Nevhodné jsou rotační sekačky se sběrem do zásobních košů nebo dokonce s mulčováním. Mulčování navíc nevhodně zvyšuje stavy živin v půdě a podporuje trávy na úkor květnatých druhů.
  • Veškerou posekanou hmotu je nutné po usušení z pozemku odstranit.

Louka pro motýly může vzniknou vhodně šetrným hospodařením mnohde na malé zahrádce nebo na velké ploše. Ve volné krajině se například nabízí možnost vrátit zpět do koloběhu přírody část plochy okolo silnic. A u chalupy nebo u obytného domku vytvořit ostrůvek přírodní harmonie, domov pro mnoho milých „sousedů“.