vrabečnice roční – Thymelaea passerina

Doba květu:  červenec – srpen
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  jižní a střední Evropa, severní Afrika a západní část Asie

Zajímavosti:  semena způsobují křeče zažívacího ústrojí, zvracení, průjem