violka (maceška) zahradní – Viola x wittrockiana

Doba květu:  březen – květen
Výška za květu:  30 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  kříženec z Velké Británie

Zajímavosti:  dvouletka