vikev ptačí – Vicia cracca

Doba květu:  květen – srpen
Výška za květu:  80 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  roste na vlhčích půdách