úročník horský – Anthyllis montana

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  30 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Alpy a pohoří v jižní Evropě

Zajímavosti:  pícnina, meliorační rostlina, vhodný do skalky a suché zídky