úporek hrálovitý pravý – Kickxia elatine

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  západní, střední a jižní Evropa, severní Afrika

Zajímavosti:  je typickým polní plevelem rostoucím na polích, úhorech a mezích