upolín nejvyšší – Trollius altissimus

Doba květu:  květen – červen, srpen – září
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední, jihovýchodní a východní Evropa

Zajímavosti:  jedovatá rostlina