třeslice prostřední – Briza media

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  někdy jako okrasná rostlina, která lze sušit