trávnička přímořská – Armeria maritima

Doba květu:  květen – září
Výška za květu:  20 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  severozápadní Evropa, Azorské ostrovy

Zajímavosti:  roste na skalách a útesech