trávnička přímořská – Armeria maritima Bruno

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  20 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  horské a pobřežní oblasti severní polokoule

Zajímavosti:  nenáročná, do skalek a kamenných koryt, stálezelená, připomíná trávu