trávnička – Armeria

Doba květu:   květen – červenec
Výška za květu:  10 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  od mořských útesů po skalnaté horské lokality v Evropě, severní Africe, Turecku, na západním pobřeží Severní a Jižní Ameriky

Zajímavosti:  uplatní se hlavně mezi kameny na skalkách, druhy se mezi sebou snadno kříží