tařice kališní – Alyssum alyssoides

Doba květu:  květen – srpen
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  východní Evropa

Zajímavosti:  vyskytuje se ve skalnatém terénu, na písčitých polích v místech prořídlých porostů, v řídkých borových lesích, podél cest a železničních náspů