svízelka lysá – Cruciata verna

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  35 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  jižní Evropa

Zajímavosti:  vyhledává mírně suché až čerstvě vlhké zásadité půdy