svízelka chlupatá – Cruciata laevipes

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  60 cm
Účinky a použití:  revmatismus, na rány
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  roste na okrajích lesů, břehů příkopů a vlhkých luk