svízel Wirtgenův – Galium wirtgenii

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  80 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední Evropa

Zajímavosti:  roste na vlhkých, často nivních loukách a na slatinách