svízel bílý – Galium album

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  roste na slunných loukách, pasekách a příkopech