sveřep vzpřímený – Bromus erectus

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  90 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  roste na křovinatých stráních, loukách a pastvinách, méně výnosn a nekvalitní pícnina