sveřep měkký – Bromus hordeaceus

Doba květu:  květen – srpen
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  z jedné rostliny je po dozrání až 1500 obilek