sveřep japonský – Bromus japonicus

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  dvouletka
Původ:  střední až jihovýchodní Evropa, Asie

Zajímavosti:  roste na holých půdách zejména na vápenci