sveřep bezbranný – Bromus inermis

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  od střední Evropy přes Balkán a Turecko, Kavkaz, Střední Asii, Sibiř až na Dálný východ

Zajímavosti:  v  zahraničí ceněný jako vysoce výnosná pícní tráva i  jako druh pro stabilizaci půd ohrožených erozí