suchokvět roční – Xeranthemum annuum

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  50 cm
Účinky a použití:  do suchých vazeb
Otužilost:  jednoletka
Původ:  střední a jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:  roste na výslunných stráních, ve vinohradech, na náspech a mezích