šťovík rozvětvený – Rumex thyrsiflorus

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný

Původ:  východní Evropa