štírovník tenkolistý – Lotus tenuis

Doba květu:  červen – srpen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  má rád půdy s vysokým obsahem minerálních solí