štětka laločnatá – Dipsacus laciniatus

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  150 cm
Otužilost:  dvouletka
Původ:  jižní a střední Evropa

Zajímavosti:  začíná kvést ve středu květenství a odtud  rozkvétají ve dvou oddělených kruzích  současně směrem nahoru a dolů