štěničník vždyzelený – Iberis sempervirens

Doba květu:  duben – červen
Výška za květu:  25 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  jižní Evropa

Zajímavosti:  rozrůstavý polokeř