sněženka podsněžník – Galanthus nivalis

Doba květu:  únor – duben
Výška za květu:  20 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:  roste na vlhkých hlinitých a jílovitých půdách s humusem