smldník kmínolistý – Peucedanum carvifolia

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný

Původ:  střední a jižní Evropa