smilka tuhá – Nardus stricta

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  30 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa s výjimkou jižních středomořských oblastí a téměř chybí na jihovýchodě kontinentu

Zajímavosti:  typickým a  dominantním druhem horských nízkých trávníků