slézovec durynský – Lavatera thuringiaca

Doba květu:  červen – září
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:  ze stonků získána vlákna vhodná k výrobě provazů