skřípina lesní – Scirpus sylvaticus

Doba květu:  květen – srpen
Výška za květu:  100 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:

Zajímavosti:  vyhledává vlhké půdy a mokřiny, ze stébel se pletly rohože