šklebivec přímý – Misopates orontium

Doba květu:  červen – září
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  Středozemí

Zajímavosti:  koně po spasení mají zažívací problémy