škarda dvouletá – Crepis biennis

Doba květu:  květen – září
Výška za květu:  110 cm
Účinky a použití:  krmivo pro kanáry
Otužilost:  dvouletka
Původ:  jihovýchodní Evropa

Zajímavosti:  semena jako krmivo pro kanáry