sinokvět chrpovitý – Jurinea cyanoides

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný

Původ:  Bělorusko, Ukrajina a Kavkaz