silenka francouzská – Silene gallica

Doba květu:  červen – červenec
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Eurasie

Zajímavosti:  roste jako polní plevel, podle polních cest