silenka dvoudomá – Silene dioica

Doba květu:  květen – červenec
Výška za květu:  70 cm
Otužilost:  mrazuvzdorná
Původ:  Evropa

Zajímavosti:  roste na horských loukách, v křovinách podél potoků a lesních cest