sesel sivý – Seseli osseum

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  120 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední Evropa

Zajímavosti:  roste na skalách a skalních štěrbinách