rozrazil rozprostřený – Veronica prostrata

Doba květu:  květen – červen
Výška za květu:  15 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední, východní a jihovýchodní Evropa, Kavkaz, západní Sibiř

Zajímavosti:  vyhledává teplá slunná místa