rozrazil perský – Veronica persica

Doba květu:  březen – říjen
Výška za květu:  50 cm
Otužilost:  jednoletka
Původ:  pohoří střední Asie – od severního Íránu až po Himaláj

Zajímavosti:  patří k nejběžnějším plevelům