rozrazil klasnatý – Veronica spicata

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  30 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Eurasie

Zajímavosti:  roste na výslunných stepních loukách a stráních, na skalnatých svazích