rozrazil dlouholistý – Veronica maritima

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední Evropa až západní Asie

Zajímavosti:  roste na vlhkých a zjara zaplavovaných loukách, v okolí vodních toků, v mokrých příkopech