rožec rolní – Cerastium arvense

Doba květu:  duben – červenec
Výška za květu:  25 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  Evropa, střední a východní Asie

Zajímavosti:  roste podél cest, v příkopech, železničních náspech, na suchých mezích a stráních