rozchodník veliký – Hylotelephium maximum

Doba květu:  červenec – září
Výška za květu:  60 cm
Otužilost:  mrazuvzdorný
Původ:  střední Evropa, na západ zasahuje do Pyrenejí a střední Francie, na jih do Itálie a na Balkán, severně až do jižní Skandinávie

Zajímavosti:  je jedinou živnou rostlinou housenek u nás ohroženého motýla modráska rozchodníkového, v lidové medicíně se používal jako bylina na rány