řeřišničník písečný – Arabidopsis arenosa

Doba květu:  duben – červenec
Výška za květu:  40 cm
Otužilost:  dvouletka
Původ:  střední Evropa

Zajímavosti:  roste na sušších půdách jakéhokoliv typu (především na skalách, sutích, kamenitých stráních), nejvíce ale na vápenci